Cenová kalkulácia

Pre dosiahnutie najlepšej ceny kalkulujeme každú zákazku individuálne.
Naši manažéri vám ochotne odpovedia na každú otázku.

Kontaktný e-mail: kalkulacie@polepy.sk    * poprosíme vás o čo najpodrobnejší popis zadania dopytovanej zakázky pre čo najrýchlejšie vybavenie.
    Ak máte podklady od grafika pripojte nám ich ako prílohu prosím.